Activiteiten binnen de groep: Friesland

27-03-2023 Lezing over bodemleven door Theo Mulder Ysbrechtum
28-03-2023 Bijen Kennismakingscursus Drachten
17-04-2023 voorjaarsvergadering bijenvereniging Wolvega e.o. Wolvega

Home

Over de Groep

De Groep Friesland omvat 11 afdelingen verspreid over het Friese vaste land en haar eilanden.
De afdelingen zijn: Beetsterzwaag e.o.; De Wouden; Jubbega; Kollumerzwaag e.o.; Leeuwarden e.o.; Lemmer;
Ooststellingwerf; Oranjewoud; Súdwest-Fryslân; Terschelling en Wolvega e.o.

Het groeps bestuur bestaat uit:

Bart Pietersma, voorzitter

Klaas de Jong, secretaris

Folkert Heida, penningmeester

Dick Meischke, bestuurslid


In de Groep participeert tevens de ziektebestrijdingscommissie met de volgende personen:
Jan Jongedijk, Vlaslaan 27b,  Beetsterzwaag; tel.06-13991651; email jan.jongedijk@kpnmail.nl
Henk Koers, Slinge 14 9204 KL Drachten; tel.: 0512-531925 en email: hendrikkoers@planet.nl .
 De Hoofdactiviteiten van de Groep zijn o.a. 
Het bevorderen van de contacten tussen de Groeps-afdelingen en hun leden. Het Groepsbestuur vergadert daartoe tweemaal per jaar met de Groepsbesturen uit andere provincies en het HB. Verder geeft ze in de organisatie zowel naar boven als beneden relevante informatie door.
Tevens vergaderen de Groepsafdelingen  minimaaltweemaal per jaar.
.
De Groep participeert sinds 2010 in "NonBijeen"; een clustering van Groepen,- Groningen, Drenthe en Noordoost Overijssel, in Noordoost Nederland, die probeert door gezamenlijk optreden een meerwaarde voor hun imkers te realiseren via het gezamenlijk organiseren van studiedagen, cursussen zoals basis-,gevorderen- en bijenteeltleraarcursus, en andere activiteiten die een groepsorganisatie overstijgen, bv. het ontwikkelen van een drachtloket. Contact met Duitse imkers behoort daar ook toe. Doormiddel van  Studiedagen, zomogelijk uitwisseling tussen afdelingen, drachtbezoek enz..
Op de Groepssite http://friesland.bijenhouders.nl  is verder info te vinden. Ook ten aanzien van de verschillende Friese afdelingen.
Klik op het provincieplaatje en dan op een desbetreffende plaats.