Dracht- en biotoopverbetering

Dracht- en Biotoopverbetering in Fryslân

De Groep Friesland heeft in navolging van het HB van de NBV en naar aanleiding van het jaar van de biotoopverbetering een rapport laten ontwikkelen ten aanzien van dracht- en biotoop ontwikkeling in de eigen regio. Dit rapport is een aanzet om aan de slag te gaan. Het bevat tevens een aantal aanbevelingen voor
(Semi-)overheden, verenigingen en particulieren.

Dit rapport is te vinden als downloadbaar PDF-bestand op:

 

http://www.bijenhouders.nl/group/friesland/files/dracht+biotoopverb_fryslan_versie-1.pdf ;

ga hiervoor de link kopieren en plakken in de webbrowser.

 

Terug gaan naar de homepage www.bijenhouders.nl kan ook, dan naar groepen (onderaan), klik, dan op de kaart op Friesland klikken en vervolgens in de marge op dracht en biotoopverbetering klikken. Op deze pagina staat de downloadbare PDF-file.